2017. feb 09.

Értékmentés az MTA-n: hatodik kötetéhez érkezett A magyar nyelv nagyszótára

írta: Janguli
Értékmentés az MTA-n: hatodik kötetéhez érkezett A magyar nyelv nagyszótára

Az eseményen Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke elmondta: a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törleszti a húsz kötetesre tervezett sorozat, amelynek kiadása várhatóan a 2030-as években fejeződik be.

"Más, illékonynak bizonyuló tudományos eredményekkel szemben A magyar nyelv nagyszótára az örökkévalóságnak készül... Törekedniük kell a teljességre, a tudományos szemlélet érvényesítésére, az értékmentésre és arra, hogy hiteles pillanatfelvétel készüljön a folyton változó nyelv állapotáról - miközben tisztában vannak azzal is, hogy az élő nyelv tengerének minden cseppjét nem lehet megragadni, sem nyomtatott, sem digitális formában nem lehet teljesen megőrizni"  - mondta Lovász László, s arra is emlékeztetett, hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapításának célja eredetileg a magyar nyelv művelése volt.

kenesei_lovasz_fit_640x10000_1.jpgKenesei István és Lovász László

Kenesei István, a sorozatot gondozó MTA Nyelvtudományi Intézet vezetője hangsúlyozta: a hatodik kötettel a sorozat oldalszáma 7000-re, az összes szócikk száma több mint 15 ezerre nőtt, utóbbiak összesen csaknem 50 ezer jelentésegységet tartalmaznak, 170 ezer példamondattal illusztrálva. A szótári címszavakat több mint 60 lektor ellenőrzi a tudomány legkülönfélébb területeiről.

Péterfy Gergely író, aki szerint a nagyszótár az alapossággal, a tudomány humanizmusával és bölcsességével nyer az online keresőkkel szemben. "Egyszerű kutakodásnál nekem mint szürke, mezei felhasználónak, egyetlen szempontom lehet. Akkor fogom a nagyszótárt használni, ha informatívabb, mint a Google-keresés" - mondta Péterfy. "A nagyszótár szócikke maga is irodalom. Kiterjesztett katalógusirodalom, amely úgy válogatja össze az idézeteket, hogy azok a puszta összességüknél lényegesen tágabb jelentést nyernek. Egymásra mutatnak, ironikusan, játékosan felülírják egymást."

magyar_nyelv_nagyszotara.jpgIttzés Nóra, A magyar nyelv nagyszótára főszerkesztője elmondta: a világ nagy nyelveinek (angol, francia, német stb.) szótárai is évtizedeken, vagy akár egy évszázadon át is készültek, akár két-háromszor annyi munkatárssal, mint A magyar nyelv nagyszótára

A főszerkesztő arra is kitért, hogy a szótár cikkei tartalmaznak nyelvtani információkat, lexikai minősítést, gyakorisági mutatót, valamint az adott címszó hangalaki és grammatikai alakváltozatait is. A kötet foglalkozik a frazémákkal, vagyis állandósult szókapcsolatokkal, valamint új grammatikai elemzéseket is kínál, a korábbi kötetekhez képest pedig új szócikktípusként megjelent benne a bokrosítás.

Az eseményen a szabadon olvasható online változatot is bemutatták. Mint Merényi Csaba informatikus elmondta, a nagyszotar.nytud.hu címen elérhető online szótár mind a hat eddigi nyomtatott kötet teljes anyagát egységesen kereshető formátumban tartalmazza. Az online szótár használatát dinamikus súgó segíti, és a szócikkeken keresztül közvetlenül hozzáférhetünk a szótár alapjául szolgáló nyelvi adatbázisokhoz is. Mivel ezek egységes formátumúak, összekötésükkel az online változatban lehetőség van a szövegtári példamondatok bővebb szövegkörnyezetének és a források bibliográfiai adatainak megtekintésére. Minden szócikk jobb felső sarkában van egy “permalink” felirat, erre kattintva vágólapra másolhatjuk a szócikk linkjét.

magyar_nyelv_nagyszotara_csellag_csillag.jpg

Szólj hozzá

Lovász László mta elnök