2014. nov 17.

Lovász László matematikus munkássága

írta: Janguli
Lovász László matematikus munkássága

20071001drlovaszl.jpgLovász László 2007.

Dr. Lovász László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének igazgatója, az MTA elnöke 1948-ban született Budapesten. Szakmai érdeklődése igen széleskörű, oktatott például geometriát, kombinatorikát, gráfelméletet, kombinatorikus optimalizálást, algoritmusokat és bonyolultságelméletet. Fő kutatási területe a diszkrét matematika és algoritmuselmélet. 

Tudományos pálya

Már középiskolás korában a matematika érdekelte, a Fazekas Gimnázium első matematika tagozatos osztályában folytatta tanulmányait. 1964-ben, még középiskolás diákként kezdte vizsgálni a gráfokkal való műveleteket. Első lépésként még csak felvetette, később pedig be is bizonyította, hogy a szorzatokat lehet egyszerűsíteni, vagyis a szorzás megfordításaként az osztás is bevezethető. Később kiderült, hogy ezt a problémát már 10 évvel korábban a neves logikus Tarski Alfréd is fölvetette, megoldania azonban nem sikerült.

1971-ben az ELTE TTK matematika szakán fejezte be tanulmányait, ekkor sikerült bebizonyítania Claude Berge francia matematikus mintegy 20 éve nyitott „perfekt gráf sejtését”. A bizonyítás elvezette a kutatót a diszkrét programozás témaköréhez, mely két évtizedre egyik fő kutatási területe lett. Munkájának legjelentősebb eredménye Grötschellel és Schrijverrel írt, 1988-ban megjelent könyve, melyben a diszkrét optimalizációt szinte teljes általánosságban visszavezetik folytonos feladatok hatékony megoldására, lineáris programozás segítségével. 

Az egyetem elvégzése után az ELTE-n tanított és dolgozott az intézmény Geometria Tanszékén, majd 1975-től a Szegedi Tudományegyetem Geometriai Tanszékének tanszékvezető docense, majd egyetemi tanára lett. 1978-ban Kneser egy régóta nyitott kombinatorikai problémáját oldotta meg egy új módszer segítségével, melynek során az algebrai topológia klasszikus eredményeit alkalmazta egy olyan kérdés vizsgálatában, mely látszólag nagyon távol esett ettől.

Egy másik, a gráfelmélettől távoli terület, a multilineáris algebra felhasználásával 1979-ben megoldotta Shannon „Ötszög-problémáját”. A módszer messzire vezetett: a „szemidefinit optimalizáció” számos fontos kombinatorikus alkalmazásához, melyek közül az övé volt az elsőnek tekinthető. 1979-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1982-ben visszatért az ELTE-re, ahol a következő évben a Számítógéptudományi Tanszék vezetésével bízták meg. 1982-ben jelent meg a „bázisredukció algoritmust” tartalmazó cikke, melyet a holland Lenstra testvérekkel közösen írt. Ez az algoritmus a gyakorlati kriptográfiai kutatások egyik fő eszköze lett, és beépült többek között a „Maple” és „Mathematica” programcsomagokba.

1985-ben Lovász Lászlót a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta.

1993-ban a Yale Egyetem által felkínált professzori állásnak köszönhetően külföldön folytatta kutatásait. A világhírű intézményben 1999-ig oktatott. Vendégprofesszorként tanított még a princetoni, a Cornell, a washingtoni, a kanadai waterlooi és a bonni egyetemeken. Az 1990-es években Simonovits Miklóssal, Ravi Kannannal, Peter Winklerrel és Santosh Vempalaval a gráfokon történő bolyongások statisztikai mintavételre és magas dimenziós konvex testek térfogatának kiszámítására történő alkalmazásait vizsgálta.

____microsoft_4.jpg

1999-ben a Microsoft Kutatóintézet kutatójaként szabadon foglalkozhatott tovább a számára érdekes matematikai kérdésekkel. E mellett a nagyméretű hálózatokkal és az azokat szolgáló nagyméretű programrendszerekkel kapcsolatban felmerült izgalmas matematikai problémákat vizsgálta. 2006-ban tért haza Magyarországra, azóta az ELTE Matematikai Intézet igazgatója.

Lovász László ezután a nagyon nagy gráfok - mint például az internet gráf - tulajdonságait vizsgálta munkatársaival. Kollégái: Christian Borgs, Jennifer Chayes, Michael Freedman, Alexander Schrijver, Sós Vera, Szegedy Balázs, valamint a felesége, Vesztergombi Katalin. Az ilyen méretű gráfokra vonatkoztatva a klasszikus kérdések értelmetlenek, vagy legalábbis alaposan át kell gondolni, mit is jelentenek pontosan. Egyik megközelítési módjuk az, hogy növekvő gráfsorozatoknak „határértéket” tulajdonítanak, ami a klasszikus folytonos matematikához, a kétváltozós függvények elméletéhez vezet.

Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a European Academy of Sciences, Arts and Humanities, az Acadamia Europaea, a Rheinland-Westphälische Akademie der Wissenschaften és a Leopoldina külső, illetve levelező tagja, a Holland Királyi Akadémia, a Svéd Királyi Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. A University of Waterloo, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a University of Calgary díszdoktora.

Tudományos díjak, kitüntetések

Lovász László élete első díját 1969-ben, 21 évesen kapta: Grünwald Géza-díjjal jutalmazták. Tíz évvel később, 1979-ben Pólya-díjat kapott (Soc. Industrial and Applied Math.), 1981-ben a Best Information Theory Paper Award (IEEE) díjat vehette át. 1982-ben Fulkerson-díjjal (Math. Prog. Society), rá három évre, 1985-ben Állami Díjjal jutalmazták. 1991-ben Szele Tibor-emlékéremben részesült, 1993-ban a Holland Tudományos Akadémia Brouwer-éremmel köszönte meg munkásságát. 1998-ban a Köztársasági Érdemrend Középkeresztje mellett a Cseh Matematikai Társulat elismerését, a Bolzano-érmet is átvehette. 1999-ben a Knuth-díjjal és az egyik legmagasabb tudományos elismeréssel, a Wolf-díjjal is jutalmazták eredményeit. 2001-ben a Gödel-díj mellett megkapta a Corvin-láncot is. A Neumann János Elméleti Díjat 2006-ban, a Bolyai Díjat 2007-ben vehette át. 2010-ben tüntették ki a Kyoto-díjjal (az ennek kapcsán készült, életútjáról szóló kisfilm itt látható).

E különböző díjakat elsősorban a gráfelmélet és kombinatorikus optimalizáció terén elért eredményei elismeréseként kapta.

Tudományos közélet

ccacim0_5.gifLovász László A Combinatorica című nemzetközi folyóirat főszerkesztője, melyet 1981-ben hozott létre Erdős Pállal és Babai Lászlóval. A Combinatorica mellett számos más nemzetközi matematikai és számításelméleti folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Két perióduson át a Nemzetközi Bolyai-Díj Díjbizottságának elnöke, 2004 és 2006 között az Abel-díj Díjbizottságának tagja volt. A Nemzetközi Matematikai Uniónak 1987 és 1994 között végrehajtó bizottsági tagja, 2006 óta elnöke (az uniós elnöksége alkalmából készült, részletes interjú itt olvasható).

Publikációk, szabadalmak

Munkássága során mintegy 300 tudományos dolgozatot, valamint 9 tankönyvet és monográfiát írt. A Thomson Scientific „Highly Cited Researcher” (sokat idézett kutató) listáján szereplő hat magyar tudós egyike. Matematikai kutatásai nem szabadalmakra irányulnak, már csak azért sem, mert egy matematikai eredményt nagyon nehéz szabadalmaztatni. Ettől függetlenül 3 szabadalommal rendelkezik, ezek közül a legérdekesebb egy hálózatokon való adattérítést segítő algoritmus, amelyet a Windows Server 2003-ba be is építettek. 

A jövő tudósainak képzése

Munkássága során, a tanáraitól kapott példának is köszönhetően, mindig kiemelten fontosnak tartotta a tudás átadását, a jövő kutatóinak képzését. Hazánkban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem mellett a Szegedi Tudományegyetemen is tanított. Számos külföldi egyetem matematikai képzését erősítette, hol állandó professzorként, hol vendégprofesszorként adta át tudását a diákoknak. 

1985-ben Babai László kollégájával létrehozta a Budapest Semesters in Mathematics-ot. Ez egy alapképzésben résztvevő észak-amerikai diákok részére létrehozott matematikaképzés hazánkban. A program sikerességét bizonyítja, hogy számos amerikai egyetem felvette azon intézmények listájára, amelyekben a szerzett krediteket otthon is elfogadja. Diákjai közül már sokan igen komoly eredményeket értek el: Frank András és Szőnyi Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanszékvezető egyetemi tanár, Turán György az Illinois Egyetem, Székely László a Dél-Karolinai Egyetem, míg Van Vu a Rutgers Egyetem professzora.

Nagy sikere lett a kutató elsőként kiadott könyvének, a „Combinatorial Problems and Exercises”-nek, amely 1979-ben jelent meg. Azóta már több kiadást is megélt, legutóbb az Amerikai Matematikai Társulat adta ki. Gács Péter kollegájával közösen Lovász László írt először magyar nyelven könyvet az algoritmuselméletről.

Családi háttér

Felesége, Vesztergombi Katalin matematikus, az ELTE docense, akivel még a Fazekas Mihály Gimnázium első matematika tagozatos osztályában ismerkedett meg. Sok közös dolgozatot készítettek, sőt az egyik, talán a legfontosabb szabadalom közös munka. Négy gyermek édesapja, már két unokája is született. Szabadidejében kirándul, olvas vagy filmet néz.

Hitvallás

Kiemelten fontosnak tartja a matematika egységének elérését és a tudományos eredmények bemutatásának megfelelő kommunikációs lehetőségek megtalálását.

A matematikai gondolkodás egyik csúcsteljesítménye a végtelenség és a folytonosság fogalmának megragadása volt. Ez annyira rabul ejtette a matematikusok fantáziáját, hogy a matematika véges (szakszóval: diszkrét) területeit sokszor játéknak, fejtörőknek tekintették. Azzal párhuzamosan, hogy az informatikában sikerrel hódított a digitális (vagyis diszkrét jeleket használó) technológia, a matematikában is kiderült, hogy a diszkrét struktúrák vizsgálata nemcsak az alkalmazások szempontjából fontos, hanem alapvető matematikai gondolkodásmódok leírásához, pontossá tételéhez is elengedhetetlen. A diszkrét és a folytonos matematika kiegészíti egymást, kölcsönösen hasznosítja egymás módszereit és eszközeit. Lovász László kutatásaiban a két terület közötti kölcsönhatásokat, gondolati átfedéseket tartja a legizgalmasabbnak.

Nagyon fontos a tudományos eredmények megfelelő kommunikálása, ebben pedig a matematika különösen nehéz helyzetben van. A tudományos eredmények hagyományos bemutatása a papírra nyomtatott publikáció - az elektronikus publikációk és prezentációk (Internet, PowerPoint) ebből indultak el. Ezek a számítógépes lehetőségek azonban távolról sincsenek kihasználva, sőt vannak olyan szakterületek is, mint például az algoritmusok dinamikájának bemutatása, ahol a hagyományos megjelenítési módok gyakorlatilag lehetetlen feladat elé állítják a szerzőt vagy oktatót. A számítógépek kiváló alternatív lehetőséget nyújthatnának, hiszen egy algoritmus futását lépésről-lépésre lehetne velük követni. A Microsoft kutatóintézetében kezdett kidolgozni egy „internetes ismeretterjesztő publikációt”, mely egy algoritmikus gondolatot úgy mutat be, hogy az algoritmust látványosan futtatja.

Forrás: komal.hu 2007 

Szólj hozzá

tudomány matematika matematikus erdős pál gráfelmélet ELTE MTA Lovász László Wolf-díj Lovász László matematikus perfekt gráf tétel Shannon-probléma diszkrét matematika Lovász László mta Lovász László mta elnök Van Vu Babai László Tarski Alfréd matematikusok matematikai ismeretterjesztés matematikusok életrajzai