2015. máj 27.

Le tudja-e képezni az agy a nem-euklidészi geometriákat és az absztrakt tereket?

írta: Janguli
Le tudja-e képezni az agy a nem-euklidészi geometriákat és az absztrakt tereket?

A Royal Society lapjában, az Interface-ben nemrég publikált SISSA kísérletben olyan matematikai elvekre épülő modellt (számítógépes szimulációt) teszteltek, amely megmagyarázza, hogyan jönnek létre az agyban térképek, és ezek hogyan alkalmazkodnak az egyént alakító környezethez.

alessandro_treves-nem-euklideszi-geometria-agy-grid.jpg

Euklidészi geometria az a mértan, amelyet az iskolában tanulunk, a nem-euklidészi geometriák pedig azok, amelyek az öt euklidészi posztulátumból egyet vagy többet elvetnek. Erre példa valamely görbült felület geometriája. 

„Az emberi kultúrának több évezred kellett ahhoz, hogy a nem euklidészi terek matematikai megformulázásáig eljusson, de igen valószínű, hogy agyunk sokkal hamarabb is eljuthatna oda. Valójában a rágcsálók agya is nap mint nap megteszi, igen természetes módon” – állítja a SISSA idegtudósa, Alessandro Treves.

alessandro_treves_sissa.jpg

Korábbi kutatások azt vizsgálták, hogyan kódolja az agy a lapos tereket. 2005-ben Edvard és May-Britt Moser felfedezte a rágcsálók agyában a rácssejteket (grid sejtek), a szaglókéreg ún. térsejtjeit: ezek jellegzetes módon sülnek ki, amikor egy állat egy arénában mozog. Felfedezésükért 2014-ben elnyerték a Nobel díjat.

may-britt_moser_edvard_moser_nobel-dij2.jpg

Edvard és May-Britt Moser

Eddig azonban minden kísérlet lapos (euklidészi) felületekkel történt. Mi a helyzet más felületekkel? A kiindulópont ilyen agyi „térképek” létrehozása. 

„A magyarázattal próbálkozó elméleti modellek azt feltételezik, hogy agyunkban ott egy ’mérnök’, aki megfelelően előkészítette a dolgokat, és hogy a rendszer komoly előzetes tudással indul. E modellek igen hűen írják le a biológiai rendszer viselkedését ismert feltételek mellett, hiszen éppen ezek megfigyelése alapján alakították ki őket. De mi a helyzet más feltételek esetén, amelyeket csak ez után tárunk fel kísérletileg? Egy jó elméletnek többet kell mondania annál, amit már tudunk” – mondja Treves.

A kutatók 2005 óta új modellen dolgoznak, amely ’mesterséges’ rácssejtekkel szimulálja a valódi rácssejtek viselkedését. A modell matematikai szabályokra épül, ugyanakkor végső jellemzőit az a környezet határozza meg, amelyben tapasztalat alapján tanul. Treves-ék korábbi kísérleteikben a modellt lapos felületeken tesztelték: ezekben a mesterséges rácssejtek ugyanolyan hatszögletű szimmetrikus tüzelési mintát produkálnak, amilyet a biológiai sejtek.

Hogy modelljüket új helyzetre alkalmazzák, a kutatók átvitték azt egy nem-euklideszi térbe. A legegyszerűbbet választották: állandó görbületű teret, más szóval szférát vagy pszeudoszférát.

pszeudoszfera_bolyai_janos_emlekmu_marosvasarhely.jpg

Pszeudoszféra. Bolyai János-emlékmű, Marosvásárhely

A most publikált kísérlet a pszeudoszféra-felületnél kapott eredményeket mutatja. Ez esetben a tüzelési minta hétszögletű szimmetriával rendelkezik. Az eredmény könnyen összevethető a valódi rácssejtek tüzelésével olyan rágcsálóknál, amelyek pszeudoszféra-felületeken nevelkedtek.

„Várjuk trondheimi Nobel díjas kollégáink kísérleti eredményeit. Ha megerősítik a mieinket, új elméleti megfontolások következnek, amelyek új kutatási irányokat nyitnak.”

E térképek tehát alkalmazkodnak az egyén környezetéhez, vagyis genetikailag nem előre meghatározottak. Ha pedig a kutatók új kísérleti körülményeknél hétszögletű szimmetriát kapnának – ami azt mutatná, hogy az agy képes nem-euklideszi teret kódolni –, ez arra is utalna, hogy a rácssejtek számos másfajta tér kódolásában is szerephez juthatnak, absztrakt tereket is ideértve.

„Képzeljük el például a mozgások terét, a különböző emberi arckifejezésekét, vagy adott tárgy – mondjuk gépkocsi – formáiét: mindezek folytonos terek, amelyeket a rácssejtekkel nem azonos, de hozzájuk hasonló sejtek képezhetnek le.”

sissa_reduced.jpg

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Forrás: www.sissa.it, szerk.: Jakabffy Éva

Szólj hozzá

agy agykutatás geometria idegtudomány hippokampusz agykutató Bolyai János nemeuklideszi geometria Edvard Moser May-Britt Moser orvosi Nobel-díj entorhinalis kéreg szaglókéreg grid sejtek rácssejtek Alessandro Treves