2014. jún 11.

Kék Agy 2012.

írta: Janguli
Kék Agy 2012.

38-markram.jpgA "konnektom", azaz a neuronok (idegsejtek) között létrejövő kapcsolatok (szinapszisok) térképe az idegtudomány Szent Grálja, amely megvilágítaná az agyban zajló információáramlást.

A svájci Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) intézetben folyó Blue Brain Project (BBP) keretében virtuálisan létrehozták egy kéregbeli mikroáramkör mását, és összehasonlították egy emlősből származó mintával. Sikerült megjósolni a szinapszisok helyét az agykéreg magasabb rendű idegfunkcióiért felelős részében, az újagykéregben.

"Ez igen nagy áttörés, mivel egyébként évtizedekig, ha nem évszázadokig tartana feltérképezni minden egyes szinapszis helyét az agyban; és mostantól jelentősen megkönnyíti a pontos modellek készítését is" - mondta Henry Markram.

Az idegtudomány egyik régóta kutatott rejtélye, hogy vajon valamennyi idegsejt egymástól függetlenül növekszik-e, és a sejtek csak megragadják azt, amit elérnek (amikor nyúlványaik egymásba ütköznek), vagy pedig minden egyes idegsejt nyúlványait specifikus kémiai jelek vezetik, hogy megtalálják célpontjaikat. A rejtély megoldásához a kutatók megvizsgálták a kérgi mikroáramkör virtuális mását, hogy lássák, hol ütköznek egymásba a nyúlványok. Óriási meglepetésükre azt tapasztalták, hogy a modellben található helyek 75-95 százalékos pontossággal megegyeztek a valódi agyi áramkörben található szinapszisokéival.

Ez azt jelenti, hogy az idegsejt annyira függetlenül növekszenek egymástól, amennyire fizikailag ez lehetséges, és az esetek zömében ott hoznak létre szinapszisokat, ahol véletlenszerűen egymásba ütköznek. Felfedeztek azonban néhány kivételt is. Egyes különleges esetekben a neuronok által használt jelzések megváltoztatják a statisztikailag valószínűsített összekapcsolhatóságot. Ezeket a kivételeket is számításba véve a Blue Brain csoport most már szinte tökéletesen képes előrejelezni az áramkörön belül kialakuló valamennyi szinapszis helyzetét.

A virtuális agykérgi mikroáramkör rekonstrukciójához élő agyszövetből készült metszeteken végzett, részletekbe menő kísérletekből 20 év alatt felgyülemlett adatokat használtak fel. Ez a páratlan adatbázis tartalmazza a neuronok geometriai és elektromos sajátosságait. Az áramkörben lévő minden egyes idegsejtnek elkészítették a háromdimenziós modelljét egy Blue Gene szuperkomputerrel. Mintegy 10 000 virtuális neuront helyeztek el random pozícióba a háromdimenziós térben a megfelelő élő szövetben található sűrűségben és morfológiai arányban. A kutatók ezután ellenpróbaként összehasonlították a modellt egy valódi emlős agyból származó agyi kapcsolódás-rendszerrel.

Nagy lépés a pontos agymodellek felé

A felfedezés azt is megmagyarázza, miért képes az agy elviselni a károsodást, továbbá megmutatja, hogy az ugyanabba a fajba tartozó élőlény valamennyi egyedének agyában a szinapszisok pozíciója inkább azonos, mint eltérő.

"A szinapszisok ily módon való elhelyezkedése nagyon erős" - mondta Sean Hill, komputeres idegkutató, a cikk vezető szerzője. "Megváltoztattuk a neuronok sűrűségét, elhelyezkedését, irányát, de egyik sem változtatta meg a szinapszisok helyének eloszlását."

Forrás: Pesthy Gábor, origo.hu 

Általános Mesterséges Intelligencia (AGI) - új perspektívák

A korai mesterségesintelligencia-kutatás nagy álma, az emberhez hasonló mentális adottságokkal rendelkező gép a hajdani kitörő optimizmust követően sokáig csak ábrándnak tűnt; a részterületi fejlesztésekre tevődött át a hangsúly. De a régi lángot azért még mindig igyekeznek feléleszteni.

Agykép-készítő

A nanotechnológia, transzhumán intelligencia, szuperrobotok eljövetelét hosszú évek óta töretlen lelkesedéssel prognosztizáló Ray Kurzweil elutasítja az ún. „erős MI” sokak szerinti kivitelezhetetlenségét.

A londoni University College számítógépes idegtudományokkal foglalkozó részlegének fiatal kutatója, a néhány esztendeje még játékfejlesztéssel (Evil Genius stb.) foglalatoskodó Demis Hassabis rendszerszinten, az „agy algoritmusaiban” gondolkodik, olyan kérdésekkel foglalkozva, hogy elménk milyen algoritmusokat használ problémamegoldás közben, és ezek közül melyek nélkülözhetetlenek egy általános mesterséges intelligencia létrehozásához: miként alakítunk át érzékszervi információkat fogalmi információvá? Például látunk egy képet, aztán el is kezdünk gondolkodni róla – mi történik ebben az esetben az észlelés és a fogalomalkotás között? Ma még nem létezik a látványból absztraháló (jó) gépitanulás-algoritmus – a legújabb „agykép-készítő”, sejtelemző technikák felhasználásával, Hassabis és munkatársai ilyesmit próbálnak létrehozni. Ilyesmit, de mégis mást: figyelembe kell venniük, hogy az ugyanazokon az elveken alapuló algoritmusok (minden bizonnyal) eltérően funkcionálnak természetes- és szilíciumközegben.

Amennyiben pedig az algoritmusok másként reagálnak, kivihetetlen az agy teljes emulációja. A kutató szerint a két legismertebb „agyépítő” projekt, az IBM és a DARPA jegyezte SyNAPSE és a Lausanne-i Műszaki Iskola, Henry Markram professzor nevével fémjelzett Kék Agy kezdeményezése által használt neuromorfikus modellekkel és hasonló módszerekkel legalább 50 évre vagyunk az „általános mesterséges intelligenciától” (AGI). Úgy véli, az agyműködés által erőteljesebben inspirált algoritmusokra van szükség, amilyen például az MIT retinális sejtek két szintjét részletesen modellező HMAX vizuális felismerő-rendszere.

Az IBM és a DARPA kutatói, valamint Markram és kollégái bizonyára másként látják a megvalósítás időintervallumát. Mindkét projekt célja elméhez hasonló szoftver kidolgozása, az agyműködés visszafejtése alapján.

Kapcsolóasztal az agy homloklebenyében

Az IBM és a DARPA kutatói kognitív-számítási chipekből álló hálózatban gondolkoznak. A kiindulópont a makákók agyának hálózati felépítése: ennek alapján igyekeznek megérteni az agyban lejátszódó, bonyolult folyamatokat. Több ezer kapcsolatot és több száz agyterület hálózatát tanulmányozva, a fehérállományt nagy távolságú autópályákhoz, a szürkeállományt helyi utakhoz hasonlítják.

Úgy vélik, a hálózat egésze integrált magot tartalmaz, amely akár a magasabb szintű kognitív tevékenységek, sőt a tudatosság központja is lehet. Általa egyszer talán még a „hogyan alakult ki az agyból az elme” kérdésre is választ kaphatunk. Az agyterületeket a keresőmotorok oldalakat rangsoroló technikájához hasonlóan osztályozva arra a következtetésre jutottak, hogy az agy homloklebenye úgy működik, mint egy kapcsolóasztal: az információ integrálását és elosztását szervezi. Ha egyszer sikerül mindezt gépi közegben emulálni, talán nem is leszünk olyan messze az AGI-től.

Henry Markram már modellezte az egér és a nyúl agyának egyes elemeit. Jelenleg az újagykéreg (neokortex) ismert repetitív egységeire, a neokortikális „oszlopokra” összpontosít. Munkatársaival több tízezer egymástól különböző idegsejtről készítettek mesterséges neokortikális oszlop létrehozását lehetővé tevő szoftvermodellt. Ugyan minden egyes idegsejt egyedi, de megállapították, hogy a különböző agyi áramkörök közös mintákkal rendelkeznek. A modell életre keltéséhez az eddigi modelleket és néhány algoritmust szuperszámítógéppé kell alakítani. Markram laptopok helyett azonban egy tízezer processzoros IBM Kék Gén gépet használ. A szimulációk megkezdődtek, rendeltetésük, hogy az agyműködéssel kapcsolatosan adjanak fogódzókat, aztán pedig jöhet az AGI.

Szólj hozzá

mesterséges intelligencia blue brain AI Ray Kurzweil henry markram kék agy Emberi Agy Projekt neuroinformatika