2012. nov 08.

Világszínvonalú kutatási adatközpont Budapesten

írta: Janguli
Világszínvonalú kutatási adatközpont Budapesten

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban valósul meg a világ egyik legmodernebb, Európa legnagyobb adatátviteli kapacitással rendelkező informatikai rendszere. A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) mintegy 40 milliárd forint értékű eszköztelepítése egyedülálló információtechnológiai, tudományos és gazdasági előnyökkel jár Magyarország számára. A világszínvonalú adatközpont a CERN@WIGNER projekt keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.

Budapesten jön létre a világ egyik legkorszerűbb, Magyarország első ultraszélessávú hálózatát használó adatfeldolgozó centruma. Az informatikai infrastruktúra mind a fizikai biztonságot, mind pedig az üzembiztonságot tekintve az európai IT-rendszerek élvonalába tartozik. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA WIGNER FK) – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával – sikeresen pályázott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nemzetközi tenderén. A 30 pályázó közül a WIGNER FK nyerte el a megbízást arra, hogy otthont adjon a CERN kihelyezett Tier-0 infrastruktúrájának.
A CERN@WIGNER névre keresztelt projekt keretében 2012 végéig épül meg Budapesten a világszínvonalú WIGNER Adatközpont, amely kulcsszerepet tölt be a Nagy Hadronütköztető (LHC) adatainak feldolgozásában, többek között az ALICE, a CMS és a TOTEM kísérletekben.

A CERN által felhalmozott és elemzésre váró kutatási adatok nagy részét a világon elsőként és egyedüliként a nagy
biztonságú WIGNER Adatközpontba továbbítják a svájci központból.
Közép-Európa egyik legnagyobb infokommunikációs beruházása során a Wigner Fizikai Kutatóközpont
XII. kerületi telephelyén, nettó 1100 m2 IT-területen fogja üzemeltetni a 24 kW/rack csúcsteljesítményű
informatikai infrastruktúrát. A CERN és a WIGNER Adatközpont közötti optikai kapcsolat önmagában
a teljes hazai internetforgalommal összemérhető adatmennyiséget továbbít majd. Az új adatközpont
használati értéke óriási jelentőséggel bír a magyar kutatók számára, mert az összes tudományterületen
megalapozza az innovatív kutatások informatikai hátterének fejlesztését hazánkban.
A CERN@WIGNER projekt által Magyarország egyúttal a nemzetközi technológia- és tudástranszfert
biztosító kutatói közösséghez is csatlakozik, bekapcsolódva a nemzetközi tudásmozgósító rendszerek
vérkeringésébe. Ezzel hosszú távú kutatástámogatási együttműködést alapoz meg, amely a következő
évtized fejlesztéseit meghatározó, új európai kutatási informatikai trend élére helyezi hazánkat.
A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja többek között a részecske-, mag-,
plazma-, szilárdtest- és lézerfizika, az űrkutatás, valamint a bioinformatika területén végez felfedező és
célzott kutatásokat. A WIGNER Adatközpont jelentős mértékben ösztönzi a magas hozzáadott értéket 2/2
igénylő munkahelyek teremtését, főként a fizika és az informatika területén. A Wigner Fizikai
Kutatóközpont olyan tudásközponttá válik, amelynek munkatársai, hazai szakemberek és kutatók
nemzetközileg is versenyképes tapasztalatot és világszínvonalú tudást szereznek. A WIGNER FK az
élvonalbeli tudáskoncentráció fellegvára lesz, továbbá meghatározó szereplője a nemzetközi
tudásmegosztó kutatói közösségnek.
A WIGNER Adatközpont tervezése és kivitelezése során a fenntarthatósági és energiahatékonysági
szempontokban megnyilvánuló környezettudatos szemlélet is kulcsszerepet játszik. A megvalósítás
érdekében a Kormány elkülöníti a beruházáshoz szükséges 8,5 milliárd forintot a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap 2012. évi forrásainak terhére.

Szólj hozzá

Budapest MTA CERN LHC Wigner adatközpont Wigner Fizikai Kutatóközpont ALICE CMS TOTEM CERN@WIGNER