Tudomány / Science

Tudomány gourmandoknak / Science for gourmands

2018. már 19.

A megfejthetetlen mezsgyéjén

írta: Janguli
A megfejthetetlen mezsgyéjén

Sz. Koncz István beszélgetése Buzsáki Györggyel (Jelenkor)

 

A háziorvosi rendelőben, hogy végre ne csak a saját nyavalyáimat soroljam, a barátom különös betegségét hozom szóba. A kezelésekre nem reagáló epilepsziát. Ennek kapcsán az agyról, az agykutatásról kezdünk diskurálni jótevőmmel, Sütő Lászlóval. A beszélgetés egy pontján az orvos egykori gimnáziumi osztálytársát, az USA-ban élő Buzsáki György öt említi.

buzsaki_manhattanban.jpg– A diagnózist illetően nagyon komoly előrehaladás lehet az ő tudományos műhelyében fölállított elmélet – mondja. – Na, látja, vele csinálhatna egyszer egy interjút! Kérdezze ki pontosan az epilepszia gyógymódját segítő eljárásról is – teszi még hozzá.

Mintha az csak úgy menne… Csekély a valószínűsége, hogy a közeli években bekopognék a ...

Tovább Szólj hozzá

tudomány agy motiváció agykutatás jutalmazó központ hippokampusz agykutató Freund Tamás Buzsáki György tudományos interjú agy-díj Grastyán Endre játék neurobiológiája agyi oszcillációk agyi ritmusok agykutatás eredményei Somogyi Péter

2018. már 08.

A Galton-deszka egy modern változata

írta: Janguli
A Galton-deszka egy modern változata

Matek a Falban és a Piramisban

3000 acélgolyó hullik le 12 szinten át egy elágazó úton. Minden golyónak 50-50 százalékos esélye van arra, hogy vagy az egyik, vagy a másik irányba folytassa az útját. A végén mindig kialakul egy haranggörbe-eloszlás.

A Galton-deszkát 1889-ben hozta létre Francis Galton, hogy demonstrálja a Centrális (Központi) Határeloszlás Tételt, amely kimondja, hogy adott feltételek mellett elegendően nagy számú és független valószínűségi változó középértéke (várható értéke ) jó közelítéssel normális eloszlású, amennyiben a független valószínűségi változók jól meghatározott középértékkel és szórásnégyzettel rendelkeznek. Az, hogy az egyes lerakókba hány golyó esik majd, megjósolható Pascal-háromszög segítségével, amely ...

Tovább Szólj hozzá

valószínűségszámítás Galton Sir Francis Galton pacsinkó-tábla Galton-deszka

2018. már 07.

Az áltudomány mai állása szerint

írta: Janguli
Az áltudomány mai állása szerint

Mint egykor Sztálin, Putyin is a politikai hatalom szolgálatába állítja az áltudományokat. A Kreml ma hatalmas összegeket juttat olyan kutatóknak, akik a nacionalista ideológiákat akár csalás árán is hajlandók tudományosnak álcázott adatokkal megtámogatni.

Kívülről a ceremónia teljesen szabályosnak tűnik – számol be a Russian Life újságírója, Maria Antonova. Szép nagy lakásban tartják, nem messze a Kremltől. Közönsége többségében lelkes és kíváncsi fiatalokból áll. A zsűrit a kor legjobb tudományos szellemei alkotják. Viszont nem valódi orosz tudományos eredményekért adnak díjat, hanem azért, hogy az illető hozzájárult a tudatlanság tömeges terjesztéséhez. A szavazatokat egy alufólia kalapba dobálják.

gyikember.jpeg

Az ...

Tovább Szólj hozzá

tudomány áltudomány

2018. már 07.

Csákány Béla: A második triumvirátus III.

írta: Janguli
Csákány Béla: A második triumvirátus III.

A kutatás

Az előző rész itt olvasható .
A kutatás  mindhármuk számára szenvedély, munka és élvezet volt. Azt a fajta örömet, amelyet a sikeres kutatómunka nyújt, mindenki átélheti, aki kedve szerint való munkával keresi a kenyerét, és tapasztalja, hogy embertársai nagyrabecsülik hoz­záértéséért. Mégis kevesekből lesz tudós, mert az ókori böl­csesség ma is áll: a matematikához - és általában a tudomány­hoz - nem vezet királyi út. Ezért nem is próbálkozom azzal, hogy az algebrába meg a funkcionálanalízisbe az eddig mon­dottaknál alaposabb betekintést nyújtsak. Kalmár László mate­matikai munkásságáról azonban valamivel részletesebb kép vázolható fel, mint Rédei és Sz.-Nagy Béla életművéről. Kal­már matematikájának ...
Tovább Szólj hozzá

2018. már 03.

Csákány Béla: A második triumvirátus II.

írta: Janguli
Csákány Béla: A második triumvirátus II.

A matematika-tanítás, mint hivatás

Az írás előző része itt olvasható .

A tanítás mindhármuk első számú hivatása volt. Egyetemi hallgatóként nem tudtuk - nem tudhattuk - milyen szerencsések vagyunk, hogy tanárainknak szívügye az oktatás, nemcsak a tudósjelöl­tek, hanem a tanárjelöltek ok­tatása is. Csak az értékeli ezt igazán, aki a tudománytörté­netben és a nagyvilágban kö­rülnézve magállapítja, mennyi ragyogó elme volt és van az egyetemeken, aki utál­ja, jobb esetben lenézi a taní­tást.

Mind a hárman számos különböző tárgyat adtak elő. Mindent, amit kellett, nem­csak azt, ami kutatásaikhoz kapcsolódott. Sz.-Nagy Bélát az oktatás rendszere és mód­szere különösebben nem fog­lalkoztatta, habár kötelesség­szerűen sokat dolgozott az ez­zel ...

Tovább Szólj hozzá

2018. már 02.

Jövősokk

írta: Janguli
Jövősokk

Transzhumán létformák

A jövőre irányuló felfokozott optimizmus sokakat lelkesít, ami érthető. De azok sincsenek kevesen, akiket egyáltalán nem hoz lázba. Mert túl távoli számukra, vagy mert nem is hisznek benne. Esetleg egyszerűen azért, mert nem akarnak szembenézni a ténnyel: a valóság, és benne ők maguk lehetnének még jobbak. Sőt, sokkal jobbak.

Ha felajánlanák nekik, hogy saját javított kiadásaikká váljanak, azt elsősorban kritikának vennék. Ennek oka a saját személyiség kultusza és az abba vetett hit, hogy el kell fogadnunk, sőt szeretnünk kell önmagunkat. Még azt is szeretnünk kell önmagunkban, amit amúgy eszünk ágában sem volna szeretni, ha történetesen magunkon kívül fedeznénk fel.

Legtöbben sokkal inkább vagyunk önmagunk, mint egy ...

Tovább Szólj hozzá

2018. feb 28.

Csákány Béla: A második triumvirátus I.

írta: Janguli
Csákány Béla: A második triumvirátus I.

Triptichon alulnézetből

csakany_bela.jpgCsákány Béla

INVOKÁCIÓ

Világbirodalommá emelkedésének időszakában az ókori Rómát két ízben is három-három szövetségre lépett erős férfiú vezette: előbb hét évig Ceasar, Pompeius és Crassus, majd Octavianus, Antonius és Lepidus újabb hét esztendőn át. Az ő uralmukat nevezi első és második triumvirátusnak a történelem, s hasonlatként ez a szó azóta is fel-felbukkan, amikor valamely területen három személy vitathatatlan hegemóniára tesz szert. Ha ez a terület a Hatalom, az együttműködés nem lehet hosszú életű. 

Bármelyik triumvir hatalmának növekedésével társaié csökken, s ez a folyamat végül egyikük egyeduralmába torkollik. Ha azonban a triumvirátust három nagy tudós alkotja, akkor tagjai nem egymástól, ...

Tovább Szólj hozzá

szegedi tudományegyetem kibernetika Lovász László Neumann János Lovász László matematikus David Hilbert Riesz Frigyes Szőkefalvi-Nagy Béla Kalmár Márton

2018. feb 26.

Szőkefalvi-Nagy Béla Éremmel tüntették ki Lovász László matematikust, az MTA elnökét

írta: Janguli
Szőkefalvi-Nagy Béla Éremmel tüntették ki Lovász László matematikust, az MTA elnökét

SZTE Bolyai Intézet, 2018. február 19.

„Felnőtt korba lépett”, mert 18. alkalommal adták át a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Tanácsa döntése értelmében Lovász László matematikus, az MTA elnöke kapta a díjat.

– Áttörő eredményeket ért el a matematikában Lovász László 1975 és 1982 között, amikor a szegedi József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézet Geometria Tanszékének vezetőjeként dolgozott – húzta alá laudációjában Zádori László. Példaként említette, hogy Lovász László első kiemelkedő eredménye Knesner egy több mint 20 éves nyitott problémájának a bizonyítása volt. Nevéhez fűződik az öt pontú kör Shannon kapacitásának meghatározása. E bizonyításból több évi munka ...

Tovább Szólj hozzá

SZTE Lovász László Lovász László matematikus Gauss Szőkefalvi-Nagy Béla

2018. feb 14.

Epilepsziás betegeken segít az SZTE-kutatók agyi defibrillátora

írta: Janguli
Epilepsziás betegeken segít az SZTE-kutatók agyi defibrillátora

Mi az epilepsziarohamot lecsitító agyi defibrillátor találmány születésének titka? Hogyan dolgozta ki a neminvazív agy-ingerlési eljárást a Berényi Antal, az SZTE adjunktusa általa vezetett SZTE-MTA Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport? Milyen a társadalmi hasznosság-orientált kutatás szegedi modellje? Az SZTEinfo a Nature Communications nevű lapban megjelent cikk öt szerzőjét kérdezte.

Az elektromos áram hatékony eszköz lehet az agyi betegségek kezelésében is. Például a Parkinson-kóros ember agyának a megfelelő pontjára beültetett stimulátor, a bekapcsolása után, robusztus javulást hozhat a páciens állapotában, a fejbőrön keresztül alkalmazva azonban eddig mérsékelt volt hatása. Ezt a gátat sikerült ...

Tovább Szólj hozzá

tudomány agy epilepszia agykutatás emberi agy SZTE agykutató Buzsáki György tudományos interjú Berényi Antal agykutatás eredményei Vöröslakos Mihály Kincses Zsigmond Tamás Iványi Béla